Çığır İlbaş

Özgeçmiş


Çığır İLBAŞ

Çığır İlbaş

Eğitim Geçmişi

 • II.Yüksek Lisans : Başkent Üniversitesi, Information Technology and System Management (MSIT) Tez Konusu: Bilişim Suçlarının Sosyo-Kültürel Seviyelere Göre Algı Analizi
 • I.Yüksek Lisans : Başkent Üniversitesi, Master of Business Administration (MBA) Proje Konusu: ERP Systems and Re-engineering
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi, İktisat (B.Sc.)

Akademik Faaliyetler

2001 -2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde kadrolu öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde anlattığı dersler :

 1. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (Yüksek Lisans)
 2. Elektronik Ticaret
 3. Yönetim Bilgi Sistemleri
 4. Bilişim Hukuku ve Etiği
 5. Web Tabanlı Uygulama Geliştirme
 6. Nesne Yönelimli Programlama
 7. Veri Tabanlarına Giriş
 8. Sosyal Hizmetlerde Bilgi Teknolojileri
 9. Algoritma ve Veri Yapısı
 10. Bilişim Hukuku
 11. Bilgisayar Kullanımı
 12. Bilgisayara Giriş
 13. Genel İşletme
 14. Bilgisayarda Veri İşleme ve Uygulamaları
 15. Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

Medya Faaliyetleri

 • 2004 – 2006 yılları arasında Kanal B televizyonunda canlı olarak yayınlanan “Bilgisayar Serüveni” adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.
 • 2004 – 2006 yılları arasında Akşam Gazetesi’nin Teknopark ve On-Off adlı eklerinde düzenli olarak köşe yazıları yazmıştır.
 • Televizyon programlarına konuk olarak katılımları devam etmektedir. Güncel gelişmelere paralel olarak dergi ve gazetelerde röportajları yayınlanmaktadır.

Bilişim Hukuku Alanındaki Faaliyetler

 • 2003 yılından itibaren bilişim suçları konulu hukuk mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almaya başlamıştır.
 • 2005 yılından itibaren bilişim suçları konulu ceza davalarında yeminli bilirkişi olarak görev almaya başlamıştır.
 • 2007 – 2010 yılları arasında Ankara Barosu Avukatlık Akademisi Bilişim Hukuku Sertifika programında düzenli olarak ders anlatmıştır.
 • 2011 – 2013 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği “Bilişim Hukuku” ve “Adli Bilişim Hukuku” Sertifika programlarında düzenli olarak ders anlatmıştır.
 • 2010 yılında Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde açılan “Bilişim Hukuku ve Etiği” dersini açıldığı dönemden itibaren 2017 yılına kadar anlatmıştır. Söz konusu ders, Türkiye”deki üniversiteler arasında lisans seviyesinde verilen ilk zorunlu Bilişim Hukuku dersidir.

Kamu Kurulları ve STK Faaliyetleri

 • 2011 – 2013 Yılları arasında TEDER (Telekomünikasyon ve  Enerji Derneği) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
 • 2011 – 2013 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İnternet Kriter Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
 • 2010 – 2014 yılları arasında, teknoloji kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirme amacıyla araştırmalar yapan Teknoloji Bilgilendirme Platformu bünyesinde çalışmalar yapmıştır.
 • 2014 – 2015 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği, Sayısal Gündem 2020 “Bilişim Suçlarıyla Mücadele” uzmanlar grubu yöneticisi olarak çalışmalar yapmıştır.

Bilişim Teknolojileri Geçmişi

 • 1987 yılından itibaren Bilgisayar, 1994 yılından itibaren İnternet kullanmaktadır.
 • Pek çok yazılım platformunda bilgisayar programları geliştirmiştir. PHP ve C# yazılım dillerini, SQL veritabanı yönetimini, HTML ve JavaScript dillerini ileri seviyede kullanmakta ve eğitimlerini vermektedir.
 • 1997 yılından itibaren bilgisayar güvenliği, veri güvenliği ve ağ güvenliği konularında çalışmalar yapmaya başlamış ve 1998 yılında konuyla ilgili makaleleri “Chevalier” nickiyle İnternet sitelerinde yayınlanmaya başlamıştır.
 • 1999 yılında, dolaşımda bulunan bütün trojan ve keylogger programlarının kaynak kodları üzerinde incelemeler yapmış, ayrıca saldırganların o dönemde yaygın olarak kullandıkları sosyal mühendislik tekniklerini çözümlemiştir. Konuyla ilgili İnternet sitelerinde üç adet raporu yayınlanmıştır. Söz konusu raporlar, aradan geçen uzun süreye rağmen halen İnternet’te bulunmaktadır.
 • 2000 yılında steganografi konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştır.
 • 2001 yılında, faaliyetlerinin yanlış yorumlandığı bir masa başı haber sonucunda, “ICQ’nun Tahtını Sarsan Çığır İlbaş” ve “Çağın Korsanları” manşetleriyle bazı ulusal gazetelerde haber konusu olmuş, daha sonra ilgili gazetelerde tekzipler yayınlanmıştır.
 • Geliştirme ve programlaması tamamen kendisine ait, hiç bir hazır modül içermeyen pek çok yazılımı mevcuttur. “Fakülte Bilişim Sistemi”, “Online Sınav Sunucusu”, “Ders Bilgi Sistemi” ve “Sınav Otomasyon Sistemi” adlı yazılımları 2006 yılından itibaren çeşitli eğitim kurumlarında kullanımdadır.