Çığır İlbaş

Kamu, Yargı ve Sivil Toplum Kuruluşları

Çığır İlbaş


Kamu Kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Görevler

  • 2011 – 2013 Yılları arasında TEDER (Telekomünikasyon ve  Enerji Derneği) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
  • 2011 – 2013 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İnternet Kriter Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
  • 2010 – 2014 yılları arasında, bilinçli teknoloji kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirme amacıyla araştırmalar yapan Teknoloji Bilgilendirme Platformu’nun yönetiminde yer almıştır.
  • 2014 – 2015 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği, Sayısal Gündem 2020 “Bilişim Suçlarıyla Mücadele” uzmanlar komisyonu başkanı olarak çalışmalar yapmıştır.

Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Bilirkişilik Faaliyetleri

  • 2003 yılından itibaren bilişim suçları konulu hukuk mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almaya başlamıştır.
  • 2005 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Komisyonu bünyesinde bilişim suçları konulu ceza davalarında Yeminli Bilirkişi olarak görev almaya başlamıştır.